Imarcon > Strategie > Uw online strategie in 4 stappen

Uw online strategie in 4 stappen

Een resultaatgericht online (marketing) strategie is dé basis voor effectieve en rendabele internet activiteiten. Het beschrijft op hoofdlijnen langs welke weg de gewenste doelen worden bereikt, welke factoren moeten worden beïnvloed en welke resultaten moeten worden gemeten.

Tezamen vormt dit uw strategie kaart, “een routekaart” met : waar u nu staat, het doel wat u wilt bereiken en de weg om er te komen. Het samenstellen van de strategie kaart bestaat uit vier stappen.

    1. Analyse van uw bedrijfsdoelstellingen

Online doelstellingen zijn afgeleid van uw bedrijfsdoelen, op basis van visie op uw markt en klanten en de missie die u met uw organisatie heeft.

    1. E-SWOT analyse

Met een e-SWOT weet u welke online kansen en bedreigingen er zijn binnen uw (internet)markt. Wat dit betekent voor het benutten en van uw sterke kanten en ontwikkelen van minder sterke kanten van uw internetorganisatie.

    1. Definiëren van uw online missie doelstellingen en strategie

Door uw bedrijfsdoelen te matchen met online Kansen en Sterkten krijgt u inzicht in uw internet mogelijkheden wat de basis vormt voor uw doelen en strategie.

    1. Identificeren van de succesfactoren

De laatste stap is het bepalen van de beïnvloedbare factoren. Op welke stuurvariabelen moeten we ons concentreren om de online doelstellingen te realiseren?


Bovenstaande stappen vormen tezamen een waardevol expliciet overzicht uw online strategie inclusief de belangrijkste doelstellingen en succesfactoren.

Het is tevens een middel om u en/of uw medewerkers te focussen op de prioriteiten en om nieuwe inzichten of online activiteiten te toetsen.