Imarcon > Strategie

Strategie

Online Strategie (of Internetstrategie) is specifiek gericht op online activiteiten die tot die gewenste resultaten leiden.

Wat willen we bereiken, en hoe willen we dit bereiken?

Online strategie

Imarcon helpt organisaties bij :

  • Inventariseren en duiden van van huidige situatie.
  • Formuleren en concretiseren van de gewenste situatie
  • Plannen van concrete acties van de route.
  • Implementatie en begeleiden van de route.

Uw Online Strategie een heldere resultaatgerichte keuze

  • Een heldere online strategie, vertaald naar doelstellingen en succesfactoren helpt u bij het maken van uw online keuzes.
  • De online omgeving verandert snel en continu, het is een complexe omgeving met veel trends maar ook veel hypes.
  • Het maakt uw marketing activiteiten transparant, meetbaar en sneller resultaat gericht.