Imarcon > Online Marketing

Online Marketing

Online marketing ook wel marketing via internet is een vorm van marketing, die niet meer weg te denken is in onze “digitale” samenleving. Internet is inmiddels zo diep verweven in ons dagelijks doen en laten, dat bedrijven dit medium steeds vaker gebruiken om hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Marketing doelstellingen

Het uitgangspunt zijn uw doelstellingen als bedrijf en wat uw wilt bereiken met uw online activiteiten, in termen van omzet, winst, kosten besparing, nieuwe klanten etc.

Het is belangrijk deze vraag eerst te beantwoorden en daarna te kijken naar de beschikbare mogelijkheden, eigenschappen en technische invulling. Hoe concreter deze doelstellingen worden geformuleerd hoe gerichter keuzes gemaakt kunnen worden.

Kennis en inzicht in wensen, behoeften en gedrag van klanten is voor bedrijven cruciaal om succesvol klantgericht te kunnen ondernemen. Juist met digitale en interactieve media kan (individuele) klantkennis zoals website bezoek, reageren op e-mail en aankoop gegevens (online gedrag) worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. Ook de kennis over klantwaarde, de netto winst over een bepaalde periode per klant(groep), is belangrijke informatie om de juiste marketing beslissingen te nemen.