Imarcon > Mobiele Website > CBS : Verdere groei mobiel internetgebruik

CBS : Verdere groei mobiel internetgebruik

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent van alle 12- tot 75-jarigen. Zes op de tien internetters hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik gemaakt van mobiele apparatuur om te internetten. Dit aandeel is sinds 2007  verdrievoudigd. In 2011 ging de helft van de internetgebruikers mobiel online.

Vooral jongeren gebruiken mobiele apparaten

Het gebruik van mobiel internet is vooral onder jongeren van 12 tot 25 jaar sterk toegenomen. In 2012 gaat 86 procent van deze leeftijdsgroep regelmatig mobiel online, tegen 21 procent in 2007. Ook in andere leeftijdsgroepen is het mobiele internetgebruik in de afgelopen jaren fors toegenomen. Onder 64- tot 75-jarige internetters is het gebruik van mobiele apparatuur met 21 procent het laagst.

Zes op de tien internetters gaan mobiel online

Populair onder mobiele internetters zijn vooral de kleinere handzame apparaten zoals de mobiele telefoon, die door bijna de helft (47 procent) van de mobiele internetters gebruikt wordt. Twee derde van hen geeft zelfs aan dit (bijna) dagelijks te doen. Daarnaast worden ook de laptop (34 procent) en de tablet computer (19 procent) regelmatig gebruikt om op mobiele wijze online te gaan.

Online per mobieltje het meest populair

Mobiele internetters die gebruik maken van de kleinere apparaten, zoals de smartphone, doen dit vooral voor het onderhouden van hun contacten. Bijna drie kwart van hen e-mailt en ruim twee derde neemt deel aan sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en Twitter. Ook het lezen van nieuws en kranten (62 procent) en ontspanning – het spelen van spelletjes en luisteren naar muziek – (58 procent) zijn favoriete bezigheden.