Online Marketing

Het geheim van het consumentenbrein

Op 11 maart mocht ik een presentatie geven over de rol van psychologie in het vak marketing op de Hanzehogeschool in Groningen.
Het is een relatief beknopt verhaal geworden waarin ik de fundamenten van ons denken uitleg bij de keuzes die we elke dag maken.

QR codes en een mobiele website

Elke zaterdag speur ik in de krant op zoek naar QR-codes (Quick Response). U weet wel die zwart – witte blokjes die steeds vaker bij advertenties worden afgedrukt.
Lees verder

Bookmarks